Course Details
Course - M.A.(Hindi)
Semister - 1
 1. Prachin avam madhya kalin kavya aur uska itihas
 2. Adhunik hindi gadhya aur uska itihas
 3. Bhartiya evam paschattya kavya shastra
 4. Pravojanmulak hindi
Semister - 2
 1. Prachin avam madhya kalin kavya aur uska itihas
 2. Adhunik hindi gadhya aur uska itihas
 3. Bhartiya evam paschattya kavya shastra
 4. Pravojanmulak hindi
Semister - 3
 1. Aadhinik hindi kavya aur uska itihas
 2. Bhasha vigyan evam hindi bhasha
 3. Hindi sahitya ka itihas
 4. Surdas
Semister - 4
 1. Aadhinik hindi kavya aur uska itihas
 2. Bhasha vigyan evam hindi bhasha
 3. Hindi sahitya ka itihas
 4. Surdas